Trivselskompagniet er lukket ned.

Jeg siger farvel og tak.

Venlig hilsen
Kitt Kongstad