Hvorfor lære mindfulness?

Mindfulness kan hjælpe dig i din håndtering af forskellige problemer, herunder stress, uro, usikkerhed, humørsvingninger, søvn og smerte.

Der er mange fordele ved at lære mindfulness –  blive bedre til at leve i nuet, mindre stress og mere livsglæde. Nærvær øger din selverkendelse, dine menneskelige kompetencer og forbedrer dine relationer.

“At være i nuet er nemmere og mere ukompliceret, end konstant at være i tankerne”.

Alt for ofte er du ikke der, hvor du er

Vi har  en tendens til at være i AUTOMATPILOT, hvilket giver øget risiko for stress og mistrivsel.

En tendens til i tankerne, at være optaget af fortid og fremtiden;

  • at vurdere og dømme vores oplevelser, de andre og os selv,
  • at være utålmodige,
  • at ville handle, være igang, frem for at være,
  • samt at fastholde det positive og skubbe det negative væk.

Hvad betyder det at være i automatpilot

I en bil kan vi, af og til, køre flere kilometer i ”automatpilot” uden rigtigt at være klar over, hvad vi foretager os. På samme måde kan vi i en stor del af tilværelsen være ” ikke rigtigt tilstede” i nuet. Vi kan ofte være ”kilometer væk” uden, at vi ved det.

Hvis man er i en automatpilot-tilstand, er der større sandsynlighed for at få trykket på nogle bestemte ”knapper”. Begivenheder omkring os, tanker, følelser og fornemmelser (som vi ofte kun er svagt bevidste om) kan trigge gamle tankevaner, som ofte er ubehjælpsomme og som kan lede til en forværring af humøret.

Ved at blive opmærksomme på vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser fra øjeblik til øjeblik, giver vi os selv mulighed for større frihed og valgmulighed. På denne måde kan vi undgå at havne i samme gamle ”mentale spor”, som kan have forårsaget problemer tidligere.

Med mindfulness lærer du at:

    • At blive bevidst om hvor din opmærksomhed er henne.
    • Med viljens kraft at skifte, og holde, fokus for din opmærksomhed igen og igen.
    • At være venlig, modig, tålmodig og nysgerrig.

Du kan anvende mindfulness overalt i dit liv – privat og på arbejde. Alene og sammen med andre.

Kan kun anbefale kurset. Aldrig har jeg lært så meget om mig selv på så kort tid, og aldrig har jeg været et sted, hvor jeg følte mig mere velkommen end på kurset mindfullness.

Hanne

“Mine nærmeste mærker også at jeg har fået mere ro , jeg stresser ikke over de små ting og “hakker” derfor ikke så meget på dem som tidligere. Min mindfulness træning er så godt integreret at jeg ikke ser nogen hindring i at vedligehold min træning.”

Lonnie

Mindfulness og hverdagens aktiviteter

Mindfulness kan praktiseres på to forskellige måder, formelt og uformelt. De øvelser du instrueres i enten på et af mine kurser og /eller ved hjemmearbejde via “Dit personlige log-in” er formelle øvelser.  De guidede meditationer er indtalt i lydstudie.

Her kan man sige at øvelserne er en form for medium, hvor vi i meditationen lærer at blive opmærksomme på vores opmærksomhed. Man kan sige, at vi i meditationerne træner færdigheder på mikroniveau, som vi siden overfører til makroniveau. Dvs. til vores hverdag, hvor mindfulness kan hjælpe os i vores håndtering af forskellige problemer, herunder stress, humørsvingninger og smerte.

Mindfulness-øvelserne og de oplevelser vi har under dem, bliver således repræsentationer eller eksempler på, hvad vi også oplever i det daglige i vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Mindfulness praktiseret uformelt

Det kan være ved at bringe fuld opmærksomhed til daglige oplevelser eksempelvis når vi spiser, hører musik, børster tænder eller lignende. Over tid vil vi, i arbejdet med mindfulness, opdage at mindfulness stille og roligt begynder at smitte af på måden vi forholder os til os selv, omgivelserne og andre på i det daglige.

Mindfulness træning kan sammenlignes med fysisk træning

Alle ved at det kræver en større indsats og regelmæssig træning, hvis man vil i god form. I begyndelsen kan det være svært at komme i gang, og der går nogle uger inden ens muskler begynder at vokse. Men når man først opnår en vis træning, vil man som regel mærke, at man får det bedre. Derefter skal formen holdes vedlige. Det forholder sig på samme måde med Mindfulness træning.

Læs mere om Mindfulness forløbet lige her. Nye forløb i 2020.
Forstå stress og få det godt
Læs her hvad andre siger

   NÆSTE MINDFULNESS EVENT februar 2020

Mindfulness at lære at leve live som det er og at tage bevidste sunde valg

Mærk efter

Har du brug for en
ny måde at være i og opleve ro og uro?

Her kan du lytte til en af de 11 lydfiler / guidede meditationer, som indgår i mindfulness programmet for begyndere.

“Pusterummet” er en kort meditation som kan anvendes i hverdagen  med det formål at blive bevidst nærværende – tilstede i nutid.

Istedet for at du lader dig styre af ubevidste tanke- og handlemøndstre som gør dig trist, vred, frustreret og usikker.

“Pusterummet”

Balance i livet med terapi og mindfulness
Sluk for den mentale støj. Læs mere her.

INTROSAMTALE

Afklar dine spørgsmål og hils på din mindfulness instruktør eller terapeut inden du bestemmer dig for om du vil forsætte i et forløb. Du kan kigge i min kalender, bestille en tid. Du betaler ikke før vi ses.

Klik her og se mere.

MINDFULNESS for nybegyndere

Forløbet vil indeholde teoretiske oplæg fra automatpilot til bevidste valg, den kognitive diamant, tærende og nærende aktivitets indflydelse og betydning i hverdagen, krop og egenomsorg samt øvelser og meditationer.

Klik her og læs mere

KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi, også kaldet kognitiv adfærdsterapi, og den kognitive diamant kan anvendes til en række udfordringer bl.a. vrede, usikkerhed, smerter og dårlig søvn.Konkrete situationer og redskaber du kan anvende fremadrettet.

Klik her og læs mere

FORMÅLET MED MINDFULNESS

Formålet med kurset i mindfulness er indsigtsgivende læring i forhold til, hvordan man forholde sig til tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Vi mediterer og deler vores erfaringer med meditation og hjemmearbejdet. Vi træner i at være åbne, nysgerrige, tålmodige og venlige overfor egne oplevelser. Træner os selv i at kunne genkende kropslige oplevelser og tankemåder.

METODE

Den vigtigste metode, når man vil lære mindfulness er at lave meditationsøvelser. Øvelserne består i at fokuserer sin opmærksomhed. Når ens tanker begynder at vandre, lægger man mærke til det og vender derefter blidt opmærksomheden tilbage til det, man fokuserede på.

En anden vigtig metode er, at begynde at rette sin opmærksomhed mod det, man foretager sig i almindelige dagligdagssituationer, fx når man børster tænder eller spiser. Også her træner man i at være opmærksomhed på, når ens tanker vandrer – og retter så igen opmærksomheden mod det man foretager sig.

MÅL

Målet er at være vågen, nærværende og så meget tilstede i sit eget liv som muligt. Det at være nærværende og opmærksom har den fordel, at man bliver mere psykisk robust og det mindsker antageligt sandsynligheden for, at man bliver overbevist om at negative tanker er rigtige. F.eks. Selvom jeg får en tanke om, at jeg er dum – er jeg ikke min tanke. Det er blot en tanke ligesom alle mulige andre tanker.

Er Mindfulness noget for dig?

Få en afklaring. 30 minutters gratis og uforpligtende telefonsamtale. Klik herunder og book tid online.

Kig i min kalender og bestil en tid

Brug kontaktformularen og bestil et opkald.