Det er vigtigt at værne om privatlivet.

Det er derfor helt afgørende, at du som bruger af Trivselskompagniet.nu føler dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som du videregiver til Trivselskompagniet.nu, dvs. når du bruger hjemmesiden, og når du er i personlig kontakt med mig, Kitt Kongstad, ergoterapeut og psykoterapeut MPF.

Trivselskompagniet overholder naturligvis gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, bl.a. ved anvendelse af en sikker side.

SSL certifikat

Trivselskompagniet.nu har installeret et SSL certifikat. SSL står for Secure Sockets Layer og beskytter data under overførsel fx i forbindelse med et online booking, eller når der sendes en besked via en kontaktformular.

Onlinebooking forgår via Terapeutbooking.dk, som sikrer 100% krypteret kommunikation via SSL (RapidSSL), samtidig anvendes 2 faktor sikkerhed.

Hvornår skal vi forholde os til persondatalovgivningen?

Det skal vi, når du starter et forløb, enten individuelt eller på et kursus. Her giver du dit samtykke til, at jeg opbevarer dine data på det tidspunkt, du booker en tid i Terapeutbooking, eller du kommer i min praksis. Jeg gør naturligvis opmærksom på det begge steder.

Samtykkeerklæringer underskrives enten via terapeutbooking eller på papir som scannes ind og makuleres herefter. Således at samtykkeerklæringen opbevares sikkert sammen med dine data i Terapeutbooking. Alle data opbevares krypteres vis SSL (RapidSSL) og lever op til kravene i persondataloven. Du kan læse mere om Terapeutbooking her.

Hvordan?

Trivselskompagniet v/Kitt Kongstad vægter datasikkerhed højt. Dine persondata / journalen opbevares derfor elektronisk i samarbejde med Terapeut booking som databehandler.

Der er indgået databehandleraftale imellem:

Data-ansvarlig:
Trivselskompagniet v/ Kitt Kongstad
Svinget 9, 5500 Middelfart
CVR: 35765581

og

Databehandler:
Terapeutbooking
Strandlodsvej 44, 3.sal,
2300 København S
CVR: 35642536

Det du skriver under på ved at godkende betingelserne i Terapeutbooking

Du giver hermed dit udtrykkelige samtykke til, at

Trivselskompagniet v/ Kitt Kongstad
Svinget 9, 5500 Middelfart
Telefon 28772776
post@trivselskompagniet.nu
CVR. 35765581

Må opbevare nødvendige personlige oplysninger om dig.

Du bekræfter samtidig, at du er blevet informeret om, at

– samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi du har afgivet den frivilligt

– oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det din henvendelse vedrører

– oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det forløb, der iværksættes

– du til enhver tid har ret til indsigt i de opbevarede oplysninger

– dine personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse

– du kan tilbagekalde samtykkeerklæringen, og at dine personlige oplysninger derefter slettes eller anonymiseret.

Trivselskompagniet v/ Kitt Kongstad har hermed din tilladelse til at journalføre og opbevare oplysningerne, jf. Persondatalovens § 7 og § 8.

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37.

Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38.

For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk.

FORKLARING

Hvorfor skrives Journal?

Jeg er uddannet ergoterapeut og er dermed autoriseret af Sundhedsstyrelsen. En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed. Jeg arbejder under reglerne for autoriserede sundhedspersoner, idet jeg er ergoterapeut og har derfor journalføringspligt og er registreret som behandlersted dvs. dataansvarlig.  Se mere her. Derfor skal du og jeg ved et forløb hos mig, også forholde os til den nye lov om opbevaring af persondata.

Jeg er tillige uddannet psykoterapeut, coach, vægtstopkonsulent og Mindfulness instruktør.

Dine rettigheder ved persondataloven

  • Du har ret til at få dine oplysninger berigtiget, slettet eller udleveret, hvornår du ønsker.
  • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, idet du har retten til at blive glemt.

Hvordan?

Du henvender dig i min praksis hos mig, så aftaler vi, hvad der skal gøres. Jeg kan nemt rette i systemet og kan også slette dig helt.

Kontaktoplysninger: Telefon 28772776 eller post@trivselskompagniet.nu

Baggrunden for journaloplysningerne

Dine oplysninger er nødvendige for min planlægning af forløbet, således at det sikres, at der igennem forløbet sker forbedring, vedligehold eller at forløbet stoppes, hvis ovenstående ikke sker.

Journalnotater er med til at dokumentere, hvis du skulle få behov for at klage over behandlingen. Derfor skal der være foreligge oplysninger, så Styrelsen for Patientsikkerhed, kan vurdere sagen på et ordentligt grundlag.

Indhold i Journalen

Journalen vil indeholde de oplysninger, som er relevante for forløbet.

Det vil sige kontaktoplysninger, samt:

  • Hvad er grunden til du henvender dig.
  • Hvad vil du gerne opnå.
  • Herunder kan det være relevant at notere, om der er særlige belastende forhold fysisk/psykisk, der gør sig gældende i forhold til dit helbred, som kan have betydning for, hvordan du reagerer på terapi.

Jeg skal vurdere, om der kan være noget, der taler imod, at du modtager behandling.

  • Hvilken behandling du i øvrigt modtager.

Jeg skal vurdere, om jeg bør vejlede dig i at søge læge eller anden behandler.

  • Hvis du har været dårlig, inden du ankommer, vil det være på sin plads at få dette noteret også.

Hvis du går i anden terapi af nogen art, bør du også oplyse dette, så jeg kan vurdere, at behandlingerne ikke bliver for meget oven i hinanden.

Regler for opbevaring af journal

Hvor længe?

Ifølge reglerne for ergoterapeuter, bør journaler opbevares 5 år.