Udtalelser

Private klienter og deltagere udtaler sig her om, hvad de her fået ud af at komme hos mig i terapi eller / og mindfulness. Jeg har inddelt udtalelserne i afsnit. Du kan også læse referencerne fra tidligere samarbejdspartnere og arbejdsgivere.

Udtalelser om terapi, herunder stresshåndtering

“Gode øvelser som jeg kan mærke virker

Jeg har gået i et terapiforløb hos Kitt, da jeg havde brug for at arbejde med mig selv i forhold til stress på flere områder i mit liv.

Kitt er tillidsfuld og meget nærværende. Kitt har en rigtig god evne til hurtigt at spore sig ind på, hvad der skal arbejdes med. Hendes baggrund som både ergoterapeut, psykoterapeut og coach inddrager hun i forhold til at fokusere på både krop og sind, hvilket jeg synes giver rigtig god mening.

Udover samtale giver hun gode kropslige øvelser til afspænding af kroppen. Øvelserne kan bruges både på jobbet og privat.

Kitt har givet mig praktiske værktøjer. Værktøjer som er lette at integrere i hverdagen, og som motiverer mig, fordi jeg kan mærke at de virker.

Jeg oplever, at Kitt har en oprigtig interesse i at hjælpe andre med at skabe mere balance i livet. Jeg vil derfor klart anbefale hende til andre, som måtte have brug for et skub i den rigtige retning.

Susse

“Jeg har fået større indsigt og livskvalitet

At gå i terapi er både spændende og lærerigt. Men også udfordrende, besværligt og følelsesmæssigt krævende.

Gennem mit terapiforløb hos Kitt har jeg fået en større indsigt. Bevidsthed omkring mig selv og min kontakt med andre mennesker.

Med Kitts professionelle kunnen har jeg opnået en større livskvalitet.

Jeg er blevet bedre til at tage ansvar for mit eget liv. Jeg er blevet i stand til at bevare roen og overblikket når tilværelsen bliver uoverskuelig og presset.

Kitt er som terapeut utrolig indlevende og nærværende, hvilket har givet mig følelsen af tryghed til, at kunne fortælle min historie og give mig hen i processen.

Jeg kan derfor varmt anbefale Kitt, som terapeut, til alle som har brug for at dykke ned i sin livshistorie og blive en bedre udgave af sig selv.

Dorte

“Mine nærmeste mærker at jeg har mere ro

Jeg har fået rigtig meget ud af mit forløb, der startede med individuel terapi og sluttede med mindfulness kursus.

Jeg kan mærke, at jeg har en langt større bevidsthed omkring mig selv .

Især de kropslige fornemmelser er blevet mig meget mere bevidst og derved har jeg fået nye muligheder for at handle mere hensigtsmæssigt i alle livets situationer, og føler derfor en mulighed for at vokse som menneske.

Det giver mig en større grad af glæde og en tro på mig selv og fremtiden.

Mine nærmeste mærker også at jeg har fået mere ro , jeg stresser ikke over de små ting og “hakker” derfor ikke så meget på dem som tidligere.

Min mindfulness træning er så godt integreret at jeg ikke ser nogen hindring i at vedligehold min træning .

Lonnie

“Rart at få grædt og snakket

Da jeg startede til terapi ved Kitt Kongstad, var jeg en meget ulykkelig pige, som lige var gået fra sin kæreste. Jeg var forvirret over hvorfor det ikke skulle være os to, og havde brug for hjælp til at se fremad, og til at finde ud af hvad jeg så skulle.

Jeg havde det dårligt med mig selv, havde svært ved at stole på folk og var bange for at miste dem jeg havde tæt på mig. Derfor kontaktede jeg Kitt Kongstad, for jeg havde brug for at snakke med en, som slet ikke kendte mig, og havde nogle følelser indblandet.

Allerede efter første samtale, kunne jeg mærke at jeg havde det bedre. Det var rart at få grædt og snakket ud om alt det der trykkede.

Efter fem samtaler, er jeg nu en meget gladere pige, som ser fremad, og allerede har lagt planer. Der selvfølgelig stadig ting jeg skal arbejde med, men jeg har fået nogle redskaber, som gør at jeg sagtens kan arbejde med dem selv nu.

Anonym
Klik her og læs mere om psykoterapi
Kognitiv terapi. Automatisk tænkning uden bevidst nærvær.
Læs mere om kognitiv terapi

8 ugers mindfulness gruppeforløb – små hold

“Jeg har fået nattesøvnen tilbage

Et 8 ugers kursus i mindfulness, 2 timer hver tirsdag, har givet mig nattesøvnen tilbage, fået pulsen ned, mentalt overskud, og det gode humør tilbage.

Mine bedste anbefalinger gives til Kitt Kongstad og af hjertet tak for de gode redskaber til trivsel og mindfulness.

Anonym

” 8 ugers Mindfulness forløb

Jeg har deltaget i Mindfulness for begyndere over 8 uger. Jeg anbefaler gerne Mindfulnessforløb hos Kitt, hun er lyttende, nærværende og formår på en omsorgsfuld måde, at tune sig ind på det enkelte menneske.

Kitt formår, at skabe blik og nysgerrighed omkring det at være mindfull – tilstede i nuet. Undervisningen foregår i dejlige lokaler, Kitt er forberedt, der udleveres gode, brugbare materialer og lydfiler.

Lise Christensen

“Tingene er mere overskuelige

Efter deltagelse i mindfulness kursus har jeg opnået en fantastisk følelse af velvære, ro, indre fred, fået mere overskud og mindre stress i hverdagen. Tingene er blevet mere overskuelige både på jobbet og i privat livet.

Jeg har lært at være tilstede i nuet og slå autopiloten fra, har lært at tanker kun er tanker og ikke virkelighed, hvilket er så befriende.

Jeg har gennem meditation lært at få tankerne og følelserne til at falde til ro og komme mere i kontakt med mig selv, hvilket er en fantastisk fornemmelse der giver overblik ro og mindre stress.

Jeg har også lært at være mere åben og positiv som person, ikke at være dømmende og forhånds indtaget, men at være mere nysgerrig, åben og positiv.

Mand, selvstændig erhvervsdrivende

“Glæde og større bevidsthed

At komme hos dig hver onsdag, tror jeg kan sidestilles med at ungerne glæder sig til fredagens Disney sjov. De får slik og en god fornemmelse i kroppen. Jeg glæder mig til at komme til Mindfulness.

Jeg har det meget bedre i min krop og mit sind efter en session. Slik til min tanker.

Vi har fået nogen gode værktøjer og guiding til eget studie.

Derfor er det rart at have disse ugentlige professionelle samlingspunkter. Jeg er ligeledes glad for at de øvrige deltagerne, er åbne og gerne deler ud af deres oplevelser.

Vi er som du altid siger, nybegyndere og det kræver træning (og ikke mindst en omlægning af egen adfærd i det daglige).

Jeg bliver glad , når jeg selv bliver opmærksom på, at her stoppede jeg op. Bevidst  bestemte mig for, at være tilstede i den ramme jeg nu befinder mig i.

En af mine målsætninger med at deltage i forløbet var, at kunne lukke et møde / arbejdsopgave ned inden en ny blev påbegyndt. Ikke lade slutninger/løsninger fra tidligere møde fylde de første 10 minutter af næste arbejdsopgave.

Anders

”Ny tankegang og energi

Er helt overvældet over, hvad et 8 ugers kursus gjorde godt for mig. Fra at være trist, bekymret og uden meget energi og tro på, at jeg igen kunne få det godt.

Så står jeg nu her, med en ny tankegang og energi. Kitt, jeg skylder dig så stor en tak.

Anonym

“Lyst og mod til at åbne sig for nye mennesker

Din ro og dit nærvær gør oplevelsen af kurset til noget særligt. Og så gør din personlighed at man føler lyst og mod til at åbne sig for nye mennesker.

Derudover er din stemmeføring i meditationerne meget professionel…..TAK

Lone
Hvornår starter det næste forløb? Læs her
Trivselskompagniet ved Kitt Kongstad

DET SIGER ANDRE

Reference fra Middelfart kommune, afd. Sundhed Indefra

“Kitt har udviklet nye tilbud til de ansatte med god effekt

Kitt har varetaget opgaver i Sundhed indefra, en sundhedsordning for kommunens medarbejdere. Hun har undervist i Mindfulness, Sov godt og har givet individuel råd og vejledning omkring ergonomi. Endvidere har hun varetaget individuelle samtaler med medarbejdere som oplevede stress.

Kitt har i sit arbejde udviklet nye tilbud til de ansatte med god effekt. Kitt har i organisationen et godt ry og hun har gennemslagskraft, de steder hun har lavet en indsats.

Jeg giver Kitt Kongstad de bedste anbefalinger. Hun er faglig dygtig, har gode samarbejdsevner og kan stå fast når der bliver travlt. Endvidere er Kitt Kongstad en god kollega, som jeg har været meget glad for at have som medarbejder i teamet. Jeg står til rådighed for indhentning af reference på Kitt Kongstad.

Line Honoré, Teamleder Sundhedsafdeling, Middelfart kommune

Reference fra SANO, afd. under Gigtforeningen

“Specielle kompetencer indenfor den kognitive tilgang

Kitt har specielle kompetencer indenfor den kognitive tilgang, som både patienter og samarbejdspartnere har nydt godt af. Kitt er meget vellidt af sine kollegaer, deler gerne ud af sin viden og tilbyder sparring til sine samarbejdspartnere.

Charlotte Oredson, Centerleder SANO Middelfart, Gigtforeningen
Klik her og læs mere om SANO

Reference fra Colitis-Crohn foreningen, afd. Fyn

“Et forståeligt foredrag om søvn

Et forståeligt foredrag med viden der blev formidlet på en måde der gjorde det forståeligt og ikke for teoretisk og videnskabeligt. Mange tilkendegav, at de jo egentlig godt var klar over en del af tingene, men blev nu bekræftet i at de nok burde gøre mere af det – eller bare begynde at få det gjort. Så alt i alt rigtig tilfredse deltagere.

Kristin Juhl, Colitis-Chron foreningen, Fyn
Klik her og læs mere om CCF her

Reference fra Bedre Psykiatri, forening for pårørende til psykisk syge

“God og varm atmosfære

Allerførst. Tak fordi du ville deltage i at gøre vores en aften til en succes (som vi selv vurderer den ). Vi oplevede, at du spredte en god og varm atmosfære omkring dig. Hvilket helt sikkert bidrog til, at deltagerne følte sig trygge. Dit oplæg satte gang i mange tanker og følelser, uden tvivl. Vi oplevede oplægget som meget informerende med referencer til relevante teorier og ditto redskaber for det at være pårørende og drage omsorg for sig selv.

Vi har især snakket om, at det var godt, at Maslows behovspyramide kom med. Selvom mange nok kender den i forvejen, kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at sørge for at dække de basale behov ind, førend at man kan hjælpe andre.

Derudover har vi talt om, at man med fordel kunne supplere et oplæg som dit med at facilitere en større erfaringsudveksling deltagerne imellem. Sådan noget med, “hvad gør man så, når det er svært?”, “hvad kan man konkret gøre for at passe på sig selv?”. Ride en tur, som blev nævnt, og du talte selv om fotografering, osv.

Med alle de input, vi fik fra deltagerne såvel som igennem dit oplæg, føler vi i hvert fald, at vi er klogere på, hvordan vores arbejde kan hjælpe andre pårørende.

BEDRE PSYKIATRI Sønderborg

“Stress og egenomsorg

Som pårørende til en psykisk syg kan det nemt ske, at sygdommen og dens syge problemer kommer til at fylde meget – også for meget. Som pårørende er det vigtigt, at man fastholder sit eget liv, selv om man gerne vil være der for den, der er syg.Til cafémøderne kan man møde andre pårørende i uformelle rammer til en god og fortrolig snak om at være pårørende.

I forbindelse med vores pårørendecafé aftener satte vi i efteråret 2016 fokus på bestemte emner 3 ud af 6 aftener.
Psykoterapeut Kitt Kongstad, som selv er pårørende, satte fokus på 3 emner:

  • ”At være en god pårørende”
  • ”Stress og egenomsorg”
  • ”Balance i hverdagen”

Alle aftener var godt besøgt. På evalueringer tilkendegav alle deltagerne at Kitt havde: Stor faglig kompetence· Stor empati·

Alle pårørende fik redskaber og gode råd/ideer til at håndtere deres situation som pårørende· Vi fik også indblik i Mindfulness. Vi kan kun give Kitt Kongstad vores bedste anbefalinger. Kirsten Hansen, formand for Bedre psykiatri, Middelfart.

BEDRE PSYKIATRI Middelfart
Klik her og læs mere om Bedre Psykiatri

Individuel mindfulness forløb tilpasset klient

“Jeg kan meget bedre takle hverdagens udfordringer

Jeg besluttede mig for at opsøge Kitt. Høre om mulighederne for individuel Mindfullness sessions ( 1-1 ) efter en periode i mit liv, hvor jeg var meget stresset.

Jeg følte at min hverdag var fuld af for meget ”rod og larm” OG tiltagende smerter. Jeg har kroniske smerter i hoved- og nakke region. Siden jeg var barn, har jeg lidt af kraftig migræne.

Jeg har nu været hos Kitt i 1-1 session 7 gange. Kitt har ført mig ind i de vigtigste principper omkring Mindfullness.

Mit stress niveau og ”larm” i hovedet er stærkt reduceret. Jeg kan meget bedre takle hverdagens udfordringer uden bagefter at være nødt til gå i seng med migræne.

Jeg er endda blevet god til at bruge Mindfullness teknikkerne i et åbent forum, således at jeg nu for første gang i mange år, kan holde ud at være sammen med mange mennesker i flere timer af gangen.

Kitt er et hjertevarmt, åbent og ærligt menneske og hun har på fornemmeste vis, mærket mine grænser og på trods af en del afbud fra min side, har hun altid udvist stor tålmodighed og forståelse for min situation.

Jeg kan på det varmeste anbefale Kitt som din personlige Mindfullness coach. Jeg er IKKE færdig med Kitt.

Anita
Balance i livet med terapi og mindfulness
Klik her og læs om Mindfulness

Smerter og ergonomi

“Mine smerter er blevet mindre

“Det var et godt og brugbart besøg, som jeg har fået stor gavn af i min hverdag.Det betyder også, at mine smerte mht muskelspændinger allerede er blevet klart bedre og ligger på niveau 1-2.”

Mette
Læs mere om ergonomi
Mere trivsel og mindre stress

Kan jeg hjælpe dig?

Hvis hverdagen er svær at komme igennem, kan jeg sikkert hjælpe dig. Jeg tilbyder psykoterapi, herunder kognitiv terapi, mindfulness og ergonomisk rådgivning.

30 Min. gratis telefonsamtale kan afklare om vi kan arbejde sammen og om jeg kan støtte dig i at komme videre i dit liv.

Bestil tid her