Nej tak til mistrivsel og øget sygdomsrisiko

Her har du en Stress test som kan hjælpe dig med at udrede hvilke områder du skal tage affære omkring for at få det godt igen. Vi tester og laver en personlig handleplan.

Jeg vil her beskrive Stress indikator som er en stress test, der kan identificere det oplevede stress niveau, samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stress påvirkningen.

Stress indikator er en stress test – et forebyggende og sundhedsfremmende værktøj til at håndtere og reducere stress.

Stress indikator er den eneste validerede stress test inden for sit område på det danske marked. Stress testen kan hjælpe dig med at få øje på, hvad der er vigtigt at være opmærksom for at håndtere og undgå stress. Stress testen handler om dig og din hverdag.

Stress indikator bygger på forskning

Der er store forskelle på hvor nemt vi bliver stressede og hvad der udløser oplevelsen af stress hos os. Det er også forskelligt hvad der øger vores trivsel. Det er dog underbygget af forskning, at der findes nogle nøglefaktorer med central betydning for vores personlige stressbalance og for vores robusthed / sårbarhed overfor stress og stressrelaterede sundhedsproblemer.

Stressindikator er bygget op omkring disse veldokumenterede nøglefaktorer. Testen er udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack og bearbejdet til dansk af cand.psych.aut. Henrik Søndergaard i samarbejde med Hogrefe Psykologisk forlag.

Stress test og personlig opfølgning

Selve Stressindikator testen tages over internettet. Testen består af 123 spørgsmål og tager ca. 20-25 min. Dine tal sættes op imod en normgruppe på 436 tilfældig udvalgte erhvervsaktive danskere.

Både test og fortolkningsrapporten computergenereres af mig via Hogrefe Psykologisk Forlags online-testportal.

Du modtager efterfølgende din rapport ved et personligt møde hos mig, hvor den gennemgås og fortolkes sammen med dig. Dette forventes at vare ca. 1 til 1,5 time.

Råd og vejledning – forebyggelse og håndtering af stress

Den brugervenlige fortolkningsrapport og handlingsplan gør det muligt, at rådgive dig præcist og grundigt i forhold til potentielle stresskilder, samt hvordan du selv kan reducere og forebygge stress.

Klik her og bestil tid.

Forebyggelse og håndtering af stress. En trivselsdag på jobbet?

Testen udfyldes individuelt, og den enkelte modtager en fortolkningsrapport, samt en personlig plan til at arbejde med sundhedsfremmende tiltag. Gruppen kan se de gennemsnitlige tal for gruppen, herunder sundhedsrisici og sundhedsresurser.

Gruppen modtager fælles oplæg om stress og sundhed, der arbejdes i gruppen og individuelt i forhold til sundhedsfremmede tiltag.

Stressindikator administreres af certificerede brugere og psykologer.

Det er befriende at der ikke er en bestemt opskrift, man skal ikke have bestemte holdninger. Det betydningsfulde er at ansvaret for at undgå stress, går hånd i hånd med muligheden for at ændre stress tilstanden.

Lazarus’s såkaldt kognitive-transaktionelle stressteori betoner, at mennesker som en del af den almene livstilpasning vurderer og fortolker stimuli og påvirkninger den betydning som løbende tillægges en opgave er skiftende og tillægges de kognitive værdier som tænkes på det givende tilspunkt.

Opgaven er mellem miljø og person og derfor er miljøet også naturligt en faktor som er betydende for den kognitive håndtering af en opgave.

Det personafhængige vurderingsaspekt er integreret i Stressindikator.

Testen afdækker de nøglefaktorer, der påvirker relationen mellem stress belastning og helbreds status.

Hvad kan du som kollega eller som pårørende gøre for den stressramte?

Du kan hjælpe ved at:

 • være til rådighed
 • lytte uden at afbryde med gode råd
 • klare praktiske ting.

Og du kan være en støtte:

 • ved at kende og kunne genkende den stressramtes signaler.

Forstå stress og få det godt – åbner i nyt vindue
Bestil tid her
Forstå stress og få det godt

   PRAKSIS

Trivselskompagniet

Kitt Kongstad
Psykoterapeut MPF

5500 Middelfart

  +45 28 77 27 76

Stressindikator testen afdækker følgende områder:

 • Stress
 • Sundhedsvaner
 • Motion
 • Søvn/afslapning
 • Kost og ernæring
 • Helbredsbeskyttelse
 • Socialt netværk
 • Type-A-adfærd
 • Mental hårdførhed
 • Stresshåndtering
 • Positiv vurdering
 • Negativ vurdering
 • Trusselsminimering
 • Problemfokusering
 • Psykisk velbefindende

  KURSER EFTERÅR 2019

 • Mindfulness for begyndere
  Kognitiv baseret Mindfulness
  Fra autopilot til bevidst nærvær

  Underviser: Kitt Kongstad

  Hold S19 – Torsdage kl. 19-20.30 (2 time)
  8 gange teori, meditation, øvelser, bevægelser.

  Næste forløb starter den 5. september 2019

  PRIS inkl. introsamtale og lydfiler  kr. 2150,-

 • Mindfulness 2
  Følelser med hjerte og fornuft

  Underviser: Kitt Kongstad
  Mindfulness instruktør og psykoterapeut

  Torsdage opstart den 7. november
  ialt 6 gange.

 • Individuel Mindfulness forløb

  Bestil introsamtale og hør mere.

FÅ NY LIVSVIGTIG LÆRING.

Book online

Læs mere om stress her:

STRESSINDIKATORTESTEN

Testen giver mulighed for selv at tage stilling og ændre eget perspektiv og handlemuligheder for at blive stress-fri

“Stressindikator test er til dig, eller jer som personalegruppe, som ønsker at forbygge eller reducere stress i hverdagen”

Book tid til en intro samtale

Har du brug for min hjælp udenfor normal arbejdstid, kan du booke en aftentid – Kig i min kaldender. Kontakt mig gerne og få 30 min. gratis og uforpligtende telefonsamtale. Jeg kontakter dig samme dag eller efterfølgende hverdag.