Stress

Stress 2018-04-06T19:55:12+00:00

Stress forbindes med reduceret trivsel og øget sygdomsrisiko

Stressindikator er en test som kan identificere det oplevede stress niveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. Stressindikator er et forebyggende og sundhedsfremmende værktøj til at håndtere og reducere stress. Stressindikatortesten er den eneste validerede test inden for sit område på det danske marked.

Stressindikator bygger på forskning

Der er store forskelle på hvor nemt vi bliver stressede og hvad der udløser oplevelsen af stress hos os. Det er også forskelligt hvad der øger vores trivsel. Det er dog underbygget af forskning, at der findes nogle nøglefaktorer med central betydning for vores personlige stressbalance og for vores robusthed / sårbarhed overfor stress og stressrelaterede sundhedsproblemer.

Stressindikator er bygget op omkring disse veldokumenterede nøglefaktorer. Testen er udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack og bearbejdet til dansk af cand.psych.aut. Henrik Søndergaard i samarbejde med Hogrefe Psykologisk forlag.

Test og personlig opfølgning

Selve Stressindikator testen tages over internettet. Testen består af 123 spørgsmål og tager ca. 20-25 min. Dine tal sættes op imod en normgruppe på 436 tilfældig udvalgte erhvervsaktive danskere.

Både test og fortolkningsrapporten computergenereres af mig via Hogrefe Psykologisk Forlags online-testportal.

Du modtager efterfølgende din rapport ved et personligt møde hos mig, hvor den gennemgås og fortolkes sammen med dig. Dette forventes at vare ca. 1 til 1,5 time.

Råd og vejledning – forebyggelse og håndtering af stress

Den brugervenlige fortolkningsrapport og handlingsplan gør det muligt, at rådgive dig præcist og grundigt i forhold til potentielle stresskilder, samt hvordan du selv kan reducere og forebygge stress.

Stress indikator testen giver dig svar. Klik her og bestil tid. Pris 1900,-

En trivselsdag på jobbet?

Testen udfyldes individuelt, og den enkelte modtager en fortolkningsrapport, samt en personlig plan til at arbejde med sundhedsfremmende tiltag. Gruppen kan se de gennemsnitlige tal for gruppen, herunder sundhedsrisici og sundhedsresurser.

Gruppen modtager fælles oplæg om stress og sundhed, der arbejdes i gruppen og individuelt i forhold til sundhedsfremmede tiltag.

Stressindikator administreres af certificerede brugere og psykologer.

Det er befriende at der ikke er en bestemt opskrift, man skal ikke have bestemte holdninger. Det betydningsfulde er at ansvaret for at undgå stress, går hånd i hånd med muligheden for at ændre stress tilstanden.

Lazarus’s såkaldt kognitive-transaktionelle stressteori betoner, at mennesker som en del af den almene livstilpasning vurderer og fortolker stimuli og påvirkninger den betydning som løbende tillægges en opgave er skiftende og tillægges de kognitive værdier som tænkes på det givende tilspunkt.

Opgaven er mellem miljø og person og derfor er miljøet også naturligt en faktor som er betydende for den kognitive håndtering af en opgave.

Det personafhængige vurderingsaspekt er integreret i Stressindikator.

Testen afdækker de nøglefaktorer, der påvirker relationen mellem stress belastning og helbreds status.

DU FÅR NY LIVSVIGTIG LÆRING.

  ÅBNINGSTIDER

Mandag – Tirsdag 12:00 – 20:00
Torsdag – Fredag 09:00 – 16:00

  +45 28 77 27 76

Kitt Kongstad

  PRAKSIS

  KURSER

 • Kognitiv baseret Mindfulness
  Fra autopilot til bevidst nærvær

  Underviser: Kitt

  Hold A18 – Torsdage kl. 19-21
  8 sessioner den 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5 og 31/5.

  17 timer kr. 2150,-

  Hent og print PDF her

 • Stress reducerende træning – Fysisk og mentalt

  Undervisere: Sara og Kitt

  Inden- og udendørs træning og undervisning

  Onsdage kl. 10.30-12.00
  8 gange 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 og 6/6.

  13 timer kr. 1295,-

  Hent og print PDF her

Stressindikator testen afdækker følgende områder:

 • Stress
 • Sundhedsvaner
 • Motion
 • Søvn/afslapning
 • Kost og ernæring
 • Helbredsbeskyttelse
 • Socialt netværk
 • Type-A-adfærd
 • Mental hårdførhed
 • Stresshåndtering
 • Positiv vurdering
 • Negativ vurdering
 • Trusselsminimering
 • Problemfokusering
 • Psykisk velbefindende

STRESSINDIKATORTESTEN

Testen giver mulighed for selv at tage stilling og ændre eget perspektiv og handlemuligheder for at blive stress-fri

“Stressindikator er til dig, eller jer som personalegruppe, som ønsker at forbygge eller reducere stress i hverdagen”

Book tid til en konsultation

Du kan booke tider fra kl. 09:00-20:00. Har du brug for min hjælp udenfor normal arbejdstid, kan du booke en aftentid mandag, tirsdag eller onsdag.