Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse 2018-05-14T18:20:14+00:00

Hvordan har du det? Trives du? Har det godt, er glad?

Livet handler om at have det godt – ude, hjemme og på job. At du trives. Af og til er det modsatte tilfældet. Dårlig søvn, svært ved at finde ro, at kunne slappe af, få ny energi, være glad og have interesse i, gøre det du har lyst til. Måske oplever du usikkerhed og mangler mod. Trivselsundersøgelsen giver dig og mig et billede af lige nu. Hvordan du har det. Hvad ønsker du dig at kunne gøre eller ikke gøre for at få et godt liv. Denne viden bruger jeg til på bedste vis at vejlede dig inden opstart på Mindfulness eller terapi forløbet.

Du har selvfølgelig også brug for at vide hvem jeg er og hvordan jeg arbejder. Vigtige værdier for mig er tryghed, ro, kemi, energi og mening.

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen forgår som samtale og med besvarelse af en test bestående af 5 spørgsmål. Vi anvender trivselsundersøgelsen både til at finde ud af om du kan og skal tilmelde dig gruppeforløbet Mindfulness for begyndere.

Eller til at afklare din trivsel i hverdagen, om du kan, skal eller vil starte i et individuelt terapi forløb med det formål at opnår bedre trivsel.

Trivselsundersøgelsen er som et termometer

Jeg har valgt at anvende WHO-5 som giver tal, samt et mål for trivsel. Undersøgelsen består af fem spørgsmål om, hvordan du har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 er udviklet af professor Per Bech for WHO, men kan frit anvendes til måling af trivsel.

WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og kan anvendes som et mål for din generelle trivsel eller velbefindende. WHO-5 ikke er et diagnoseværktøj, men kan betragtes som et termometer for trivsel.Hvis din scorer er lavt, kan det være tegn på, at du har brug for støtte eller behandling. Det vil i givet fald være en lægelig opgave evt. at udrede dette nærmere.

Undersøgelsen giver dig og mig et mål som beskriver din trivsel. Tallene anvendes til effektmåling undervejs og ved afslutning af et forløb for at sikre at du er på rette vej i forhold til din trivsel.

Trivselsundersøgelsen består af 5 spørgsmål som omhandler:

  • Glæde

  • Oplevelsen af ro og afslappethed

  • Energiniveau
  • Søvn

  • Interesser
Få hverdagen til at fungere bedre – Book tid

Overvejelser vedrørende Mindfulness

Hvordan kan det være at du ønsker at lære Mindfulness? Kender du til Mindfulness?

Hvis nej, vil jeg fortælle dig om Mindfulness og hvordan forløbet som jeg underviser i foregår. Jeg har efterhånden undervist en del hold både i min egen virksomhed,  hos andre virksomheder og ved Middelfart kommune, hvor jeg har arbejdet i afdelingen Sundhed indefra, et sundhedstilbud til kommunes ansatte.

Hvad er mental sundhed?

Sundhedsstyrelsen lægger sig i forlængelse af WHO’s definition af mental sundhed som ”en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”.

Udfold dine evner, håndter dagligdags udfordringer og stress – Book tid

Din sikkerhed for at du melder dig på det rigtige hold eller hos den rigtige terapeut. Med Mindfulness  forløbet får du indsigt og viden som hjælper dig med at få mere balance i livet. Læs mere om det næste Mindfulness forløb for nybegyndere her.

Med trivselsunderøgelsen får du et tal på din trivsel. Du  kan dermed arbejde målrettet med at få mere søvn, energi, glæde og ro ind i hverdagen.

Lær hvordan du anvender trivselsindekset.

  ÅBNINGSTIDER

Mandag – Tirsdag 12:00 – 20:00
Torsdag – Fredag 09:00 – 16:00

  +45 28 77 27 76

Kitt Kongstad

PRAKSIS

Psykisk sundhed er ikke kun fravær af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig selv mentalt og klare udfordringer og stress i familie- og arbejdsliv.

Læs her hvad andre siger

Book tid til en konsultation

Du kan booke tider fra kl. 09:00-20:00. Har du brug for min hjælp udenfor normal arbejdstid, kan du booke en aftentid mandag, tirsdag eller onsdag.