Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse. Hvorfor nu det?
Fordi livet handler om at have det godt – ude, hjemme og på job. Når du har det godt trives du og har mindre risiko for sygdomme og mental mistrivsel. En trivselsundersøgelse er et måle redskab som giver overblik over hvordan du trives. Samt giver et billede af, hvad du skal prioriterer at gøre for at få en bedre trivsel, herunder øge din mental sundhed i hverdagen.

Hvad er mental sundhed?

Sundhedsstyrelsen lægger sig i forlængelse af WHO’s definition af mental sundhed som ”en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”.

Hvordan foregår en trivselsundersøgelse?

En trivselsundersøgelse foregår som samtale og med besvarelse af en test bestående af 5 spørgsmål som alle handler om vigtige faktor som påvirker din trivsel i hverdagen.

Trivselsundersøgelsen er som et termometer

Jeg har valgt at anvende WHO-5 som giver tal, samt et mål for trivsel. Undersøgelsen består af fem spørgsmål om, hvordan du har følt dig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 er udviklet af professor Per Bech for WHO, men kan frit anvendes til måling af trivsel.

WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og kan anvendes som et mål for din generelle trivsel eller velbefindende. WHO-5 ikke er et diagnoseværktøj, men kan betragtes som et termometer for trivsel.

Hvis din scorer er lav, kan det være tegn på, at du har brug for støtte eller behandling.

Undersøgelsen giver dig og mig et mål som beskriver din trivsel. Tallene anvendes tillige som effektmåling undervejs og ved afslutning af et forløb. for at sikre at du er på rette vej i forhold til din trivsel.

Trivselsundersøgelsen består af 5 spørgsmål som omhandler:

  • Glæde

  • Oplevelsen af ro og afslappethed

  • Energiniveau
  • Søvn

  • Interesser
Få en samtale om din trivsel – Bestil tid
Læs om mindulness – klik her
Læs om kognitiv terapi – klik her
Forstå stress og få det godt

PRAKSIS

Trivselskompagniet

Kitt Kongstad
Psykoterapeut MPF
Aut. Ergoterapeut

5500 Middelfart

  +45 28 77 27 76

Klik her og kig i min kalender. Find en tid som passer dig

Trivselsundersøgelse inden terapi og, eller mindfulness

Etisk kan jeg ikke forsvare at du starter op på et forløb uden at vi ved hvordan du har det. Hvordan du trives i hverdagen. Derfor vil jeg også anvende trivselsundersøgelsen ved opstart, under og ved afslutning. Hermed kan vi følge med i om du oplever fremskridt.

Jeg henviser dig til din læge for at blive udredt for sygdom, når jeg vurdere at det evt. kan være årsagen til at du ikke har det godt.

Eller at du, hvis du allerede går i terapi hos psykolog, taler med din psykolog om det f.eks. er hensigtsmæssigt at du starter i et mindfulness forløb på nuværende tidspunkt. Det taler vi nærmere om når du kommer.

Hvis du allerede går i et lignende forløb hos anden behandler anmoder jeg dig om at du ikke starter før du har afsluttet dit forløb hos pågældende. Dette for bedre at kunne lave effektmåling på forløbet.

Læs her hvad andre siger

Book tid til en trivselsundersøgelse

Få 30 minutters gratis og uforpligtende telefonsamtale, hvis du har brug for at afklare om, jeg er den rigtige til at hjælpe dig.